IAS’22

MÜSİAD Kadın yeni dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışmalar doğrultusunda iş yaşamından aile hayatına, akademiden sosyal hayata kadar tüm sorunların dikkate alınacağı, bütüncül bir bakış ve özgün bir yaklaşım ile yılda bir kez düzenlenecek geniş katılımlı bir zirve planlamıştır. Bu zirvenin ana başlığı “IAS’22 International Awareness Summit- Uluslararası Farkındalık Zirvesi” olarak belirlenmiştir.

Zirvede, toplumun farklı nedenlere bağlı olarak karşılaştıkları sorunları tespit etmek, mevcut problemlere ışık tutmak için uluslararası arena ile karşılaştırmalı olarak tespit edilen sorunları ele almak, yaşanan problemlerle ilgili farkındalık kazandırmak, sunulan çözüm yolları ile ileriki süreçlerde gerçekleştirilecek politikalar için altyapı oluşturmak dolayısıyla var olan yetersizlikleri gidermek için sağlam adımlar atmak hedeflenmektedir.

IAS’22’nin temel gayesi; yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü, itibar fark etmeksizin toplumun her kesimine hitap etmesi, fayda sağlaması ve toplumsal değişimin dinamik bir hızla gerçekleştiği günümüzde faaliyetlerin de hızla ilerlemesi için çalışmalar yürütülmesi, hayata geçirilmesi aynı zamanda planlanan projelerin önünün açılmasıdır.

Bu minvalde,  bilgi toplumuna geçiş ile birlikte dijital girişimciliğin arttığını göz önünde bulunduran “girişimcilik ve dijital”, son yıllarda tüm dünyanın gündeminde sorunlarıyla ön plana çıkan “çevre ve sağlık”, yaşadığımız göçler çağında var olan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulmasının amaçlandığı “göç” başlıklarında alanında uzman konuklarla zirve gerçekleştirilecektir.