Göç

Yaşadığımız göçler çağında göçmen grupların yeri ve konumu, göç etme nedenleri, göçmen bireylerin göç süreçleri, göç ettikten sonraki yaşamları; üzerinde durulması, gözlemlenmesi, çözüm önerilerinin sunulması ve yorumlanması gereken bir konudur. MÜSİAD Kadın olarak bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların sunulması ile farkındalık oluşturulmasını hedeflemekteyiz.