Çevre ve Sağlık

Çevre, iklim ve bu konuların neticesinde yaşanan sağlık problemleri günümüzün en başat konularını oluşturmakta ve gün geçtikçe dönüşüme uğramaktadır. Gerçekleştirilecek olan zirvede “Dönüşüm Bizimle Başlar” mottosuyla dünyada ve ülkemizde çevre, iklim ve sağlık konuları interdisipliner bir yöntemle ele alınacak, alandaki tüm sorunlara değinilerek, uluslararası arenada çözüm önerileri üzerine yoğunlaşılacaktır.